Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 06ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 06ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 23/04/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 2.951 / 18-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
06 67 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - υποέργο (νέο):ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΟΜΠΟΥΛΙ" Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ»
06 68 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
06 69 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔHMOY ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
06 70 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ– 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου»
06 71 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
06 72 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου»
06 73 Έκθεση εσόδων–εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018
06 74 Έκθεση εσόδων–εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018
06 75 Έκθεση εσόδων–εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019
06 76 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Δ’ κατανομή)»
06 77 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Α’ Κατανομή)
06 78 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου που αφορά «Συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης»
06 79 Διάθεση θέσεων του προγράμματος μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
06 80 Συμμετοχή του Δήμου στην Παγκρήτια έκθεση με τίτλο «Κρήτη, μεγάλη Συνάντηση»
06 81 Στρατηγικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023
06 82 Παραχώρηση χρήσης κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κεφαλοβρυσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλοβρυσίου
06 83 Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο: «Εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Ηρακλείου»
06 84 Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου «Όμιλος Φιλάθλων Βιάννου «Ο Πατούχας»
06 85 Έκφραση γνώμης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο ολοήμερο νηπιαγωγείου Άνω Βιάννου
06 86 Σύμπτυξη των δόσεων που υπολείπονται να καταβληθούν στους δικαιούχους και αφορούν αποτίμηση σε χρήμα των μη αποδομένων ΜΑΠ & γάλακτος των ετών 2012-2016
06 87 Ορισμός υδρονομέων άρδευσης
06 88 Αγορά ακινήτου στον οικισμό Κερατοκάμπου για την ανέγερση ιατρείου
06 89 Λήψη νέας απόφασης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης της αρδευτικής υποδομής στον ΤΟΕΒ Εμπάρου, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου»
06 90 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΗΡΩΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΑΡΟΥ»
06 91 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
06 92 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)»
06 93 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Διασύνδεση διαχείρισης μισθοδοσίας - Οικονομικής διαχείρισης Δήμου Βιάννου»
06 94 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων»
06 95 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων πολιτικής προστασίας»
06 96 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
06 97 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Αποκατάσταση ελλείψεων ανελκυστήρα Δημαρχείου»
06 98 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Τεχνική υποστήριξη συστήματος προνοιακών επιδομάτων»
06 99 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Προσαρμογή φωτογραφικού υλικού σε κορνίζες για το μουσείο Ολοκαυτώματος»
06 100 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Επανέκδοση βιβλίου «Γράμματα του Αλέξανδρου Ραφτόπουλου από τη φυλακή 1942»
06 101 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Κατεπείγουσα απομάκρυνση επικίνδυνου βράχου στο δρόμο προς Λουτράκι Βιάννου»
06 102 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.04 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA