Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council
Council

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
  5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).
  6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

 

1 Αποφάσεις ΔΣ
2 Προσκλήσεις ΔΣ
3 Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4 Δημοτικοί Σύμβουλοι
5 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ
6 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-06-2019
7 Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-04-2019
8 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20.3.2019
9 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 02.03.2019
10 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24.1.2019
11 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 16.1.2019
12 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 28.12.2018
13 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20. 12. 2018
14 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.11.2018
15 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16. 11. 2018
16 Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20. 12. 2018
17 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2018
18 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Οκτωβρίου 2018
19 Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2018
20 Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2018
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA