Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κατάθεση Πρότασης για Χρηματοδότηση Δ. Βιάννου
Κατάθεση Πρότασης για Χρηματοδότηση Δ. Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος υπέβαλε, στις 1/2/2012, πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 85 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της πράξης «Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής», του έργου «Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της οριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Βιαννου Περιφέρειας Κρήτης», συνολικού προϋπολογισμού 490.746,16 €.

Η πρόταση κατατέθηκε και υπογράφηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κο Π. Γερουλάνο, και διαβιβάστηκε στο Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, προκειμένου να ενταχθεί για χρηματοδότηση.

Το έργο που προτάθηκε έχει σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών διαδρομών με άξονα τον τουρισμό, προστιθέμενη αξία στον τουρισμό της περιοχής Δήμου Βιάννου. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα γίνουν στα σημεία των αρχαιολογικών χώρων Κάτω Σύμης, τοπικής κοινότητας Κάτω Σύμης, Χόνδρου (Κεφάλι 1 (Ανατολικό), Κεφάλι 2 (Δυτικό), Ρουσσές και Ρουκούνη Κορυφή), τοπικής κοινότητας Χόνδρου και Αρκαδίας, τοπικής κοινότητας Αφρατίου, Δήμου Βιάννου. Παρεμβάσεις θα γίνουν επίσης και στα σημεία της πρώιμης βυζαντινής εκκλησίας Αγίου Θεοδώρου, τοπικής κοινότητας Χόνδρου και του δημοτικού σχολείου Χόνδρου, τοπικής κοινότητας Χόνδρου Δήμου Βιάννου το οποίο θα μετατραπεί σε «Σπίτι Πολιτισμού».

Κύριος σκοπός του έργου είναι η σύνδεση του σπιτιού πολιτισμού με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής για την δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου το οποίο ο επισκέπτης ερχόμενος στην περιοχή του Δήμου Βιάννου και συγκεκριμένα απο το σπίτι πολιτισμού θα μπορεί να ενημερώνεται και να κατευθύνεται στους αρχαιολογικούς χώρους του δήμου.

Οι αρχαιολογικοί χώροι θα καθαριστούν, θα περιφραχθούν με ανοξείδωτα κάγκελα χρώματος φαιο-πράσινου ανοικτού και θα καλοπιστούν με θάμνους τοπικής προέλευσης ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν ασφαλέστερα σημεία εισόδου και πρόσβασης.

Αναλυτικά τα έργα καθώς και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι οι εξής.

1. Αξιοποίηση και μετατροπή του δημοτικού σχολείου Χόνδρου σε σπίτι πολιτισμού και εκδηλώσεων, τοπικής κοινότητας Χόνδρου, Δήμου Βιάννου.

Σκοπός αυτής του έργου είναι η σύνδεση των επιλεγμένων προς ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής με ένα δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. Η μελέτη προβλέπει την μετατροπή του υπάρχοντος σχολείου σε σπίτι πολιτισμού και εκδηλώσεων, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν δύο αίθουσες και ένα γραφείο.

Οι δύο αίθουσες θα εξοπλιστούν κατάλληλα με οπτικο- αναγνωστικό υλικό, ώστε να διαμορφωθεί ένας χώρος πληροφόρησης και ένας χώρος παρουσιάσεων. Θα τυπωθούν και θα είναι εύκαιροι προς διανομή ειδικοί χάρτες διαδρομών που θα επεξηγούν το πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του τουρισμού. Στον αύλιο χώρο θα κατασκευαστεί ένα υπαίθριο αμφιθέατρο από πέτρα τοπικής προέλευσης χρώματος καφέ με υπόλευκο αρμό, 100 περίπου θέσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και συνευρέσεων. Παράλληλα θα δημιουργηθούν δύο σημεία σκίασης και ανάπαυσης, με πέργκολα από ξύλο καστανιάς κάτω από την οποία θα βρίσκονται ξύλινα καθίσματα, στα σημεία που υποδεικνύονται από το σχέδιο. Συνάμα θα δημιουργηθεί ένας χώρος παιχνιδιών και δραστηριοτήτων για παιδιά.

2. Αξιοποίηση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου του αρχαιολογικού χώρου Κάτω Σύμης, τοπικής κοινότητας Κάτω Σύμης, Δήμου Βιάννου.

Προβλέπεται η λιθόστρωση του δρόμου μέσου πλάτος τεσσάρων μέτρων ο οποίος συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο με τον κεντρικό δρόμο. Θα χρησιμοποιηθεί πέτρα ακανόνιστης κοπής τοπικής προέλευσης, χρώματος υπόλευκου, η οποία θα βελτιώσει την πρόσβαση στον χώρο. Λόγω του απότομου πρανούς προβλέπεται επίσης και η κατασκευή χαμηλών τοιχίων αντιστήριξης από πέτρα στα σημεία όπου επιβάλλεται από τη μελέτη, για τη στήριξη των εδαφών από μικρομετακινήσεις, καθιστώντας έτσι δυνατή την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών στο χώρο. Επίσης η μελέτη για την καλύτερη επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου προβλέπει εργασίες καθαρισμού και νέας περίφραξης.

3. Αξιοποίηση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου αρχαιολογικών χώρων Χόνδρου, τοπικής κοινότητας Χόνδρου, Κεφάλι 1 (Ανατολικό), Κεφάλι 2 (Δυτικό), Ρουσσές και Ρουκούνη Κορυφή), Δήμου Βιάννου.

Στις παραπάνω θέσεις προβλέπεται η περίφραξη των αρχαιολογικών χώρων με ανοξείδωτο ορθογώνιο κάγκελο χρώματος φαιοπράσινο ανοικτού, ύψους 2 μέτρων. Προβλέπεται επίσης η επίστρωση των μονοπατιών που οδηγούν στους αρχαιολογικούς χώρους με πέτρα τοπικής προέλευσης ακανόνιστης κοπής χρώματος υπόλευκου (καλντερίμι) καθώς επίσης και η δημιουργία μίας ξύλινης σκάλας για την πρόσβαση στο Κεφάλι 2 (Δυτικό), διαμορφώνοντας έτσι την ασφαλέστερη προσβασιμότητα στους χώρους αυτούς για τους περιηγητές.

4. Αξιοποίηση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου αρχαιολογικού χώρου Αρκαδίας, τοπικής κοινότητας Αφρατίου, Δήμου Βιάννου.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρκαδίας εκτείνεται σε μια επιφάνεια 200 περίπου στρεμμάτων πάνω σε κορυφή υψώματος του οποίου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο χωματόδρομος ο οποίος συνδέει τον αρχαιολογικό χώρο έχει υποστεί διαβρώσεις με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η επικάλυψή του με υλικό το οποίο θα εξασφαλίσει την ομαλότητα του δρόμου. Η ΚΓ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων προτείνει μείγμα από κουρασάνι με λευκό τσιμέντο και χώμα το οποίο θα δέσει με το τοπίο χωρίς να χαλάσει την αισθητική του χώρου. Επισημαίνεται ότι θα επιστρωθεί το μέρος του δρόμου από τον οικισμό έως τα όρια του αρχαιολογικού χώρου, ενώ εντός των διακοσίων στρεμμάτων η μετακίνηση θα γίνεται με τα πόδια.

5. Αξιοποίηση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου πρώιμης βυζαντινής εκκλησίας Αγίου Θεόδωρου, τοπικής κοινότητας Χόνδρου, Δήμου Βιάννου.

Όσον αφορά τα όρια του αύλιου χώρου προβλέπεται η αναδόμηση του περιμετρικού μαντρότοιχου και η επανατοποθέτηση της κατεστραμμένης αψιδωτής πύλης.

Εντός του αύλιου χώρου προβλέπεται πλακόστρωση από πέτρα τοπικής προέλευσης ορθογώνιας κοπής, χρώματος υπόλευκου-μπεζ. Για την εξασφάλιση της φωταγώγησης κατά τις νυκτερινές ώρες, θα τοποθετηθούν στήλες φωτισμού ύψους 3,5 μέτρων, μινιμαλιστικού – κλασσικού τύπου. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία χαμηλής φύτευσης από θάμνους, τριανταφυλλιές, λεβάντες, δίκταμο για τον καλλωπισμό και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Τέλος με την τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων από ξύλο καστανιάς εξασφαλίζεται η στάση και ανάπαυση των επισκεπτών.

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA