Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Προκήρυξη Υποτροφιών 2023-2024 Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη
Προκήρυξη Υποτροφιών 2023-2024 Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη PDF Print

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς Ιδρύματος με την Επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗ» ανακοινώνει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών από τα έσοδα του Ιδρύματος, ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Προϋποθέσεις Υποψηφίων για Χορήγηση της Υποτροφίας

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
 2. Ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών.
 3. Καταγωγή (πατρική είτε μητρική) από: α) την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, β) την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη του Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου.
 4. Απολυτήριο Λυκείου με άριστα.
 5. Να μην είναι άλλο μέλος της οικογένειας του υποψηφίου ήδη υπότροφος του Ιδρύματος.
 6. Εισόδημα ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα υποψηφίου, ποσό είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000€), προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος (μη συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου) και μόνο για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Ως εισόδημα νοείται το φορολογημένο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι 30/11/2023 να υποβάλουν στο γραφείο του Ιδρύματος (οδός Δικαιοσύνης 57, ΤΚ 71202, Ηράκλειο) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση χορήγησης υποτροφίας 2023-2024.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης της σχολής ή του τμήματος που φοιτά ο υποψήφιος.
 6. Απολυτήριο Λυκείου με άριστα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις σπουδές τους από άλλη πηγή και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης.
 8. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε9 φορολογικού έτους 2022 (οικογενειακό και ατομικό υποψηφίου).
 9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 (οικογενειακό και ατομικό υποψηφίου), σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή και η οικογένεια αυτού δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599.1986.

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη Υποτροφιών - Αρχείο pdf (267 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA