Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών PDF Print

Ο Δήμαρχος Βιάννου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από σεισμό στις 27.09.2021 για τις εξής,  ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄.  (Συνημμένο αρχείο)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr , ήτοι από 03.12.2021 έως 07.12.2021 και ώρα 12:00 π. μ.

 

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: hr@viannos.gr την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφια/ος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (287 KB)

 

Αίτηση- Αρχείο pdf (175 KB)

 

Υπεύθυνη Δήλωση Αρχείο pdf (194 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA