Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 / 07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'), την 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664 / 30.09.2021, (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π), την 63η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515 / 12.10.2021, (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1) σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» προσωπικού ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων»
3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Οφειλές ΕΛΤΑ »
4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού Άρβης - Ν.Άρβης»
5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βιάννου»
6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Αποκατάσταση Αγροτικών Δρόμων Οικισμού Αγίου Βασιλείου»
7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις -Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Άρση Καταπτώσεων και Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Καστρίου»
8.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Εργασίες Αποκατάστασης Δημοτικού Δρόμου Φαφλάγκου»
9.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Συντήρηση -αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμών Ψαρής Φοράδας και Συνδωνίας»
10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Άρση Καταπτώσεων και Αποκατάσταση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Νέας 'Αρβης»
11.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές (Βασικός Μισθός, Δώρα Εορτών, Γενικά & Ειδικά Τακτικά Επιδόματα) -ΙΔΑΧ»
12.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (210 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA