Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας PDF Εκτύπωση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α').

2. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ. 57/Α'/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
β) Του Π.Δ/τος 56/2019 (ΦΕΚ 97/Α'/11-6-2019), «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».
3. To αριθμ. 46115/ΕΓΚ 58/18-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός
εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

4. Την με αριθ. πρωτ.: 149058/21-06- 2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου με θέμα: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

5. Την με αριθμ. 70/48426/26-06-2019 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών με θέμα: Πληροφορίες και οδηγίες για την διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους άνδρες και τις γυναίκες εκλογείς του Δήμου Βιάννου να προσέλθουν για ψηφοφορία την Κυριακή 7ης Ιουλίου του 2019, προκειμένου να εκλέξουν τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Ιουλίου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄αρ. πρωτ. 149058/21-06-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA