Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
 1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
 2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
 3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
 4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
 2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου

α) Εμπάρου β) Ξενιάκου γ) Μιλλιαράδων δ) Αγίου Βασιλείου ε) Κεφαλοβρυσίου στ) Κάτω Σύμης ζ) Συκολόγου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου με την παράκληση οι πρώτοι να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους για την πρόσκληση αυτή
 3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 13η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ & Β Βαθμού - Υποέργο: Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Οικισμών Δήμου Βιάννου» στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & Διαχείριση Κινδύνων».
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού. Υποέργο: Κατασκευή Ανοιχτού Αγωγού Όμβριων Εντός Οικισμού Εμπάρου Δήμου Βιάννου» (αρ.μελέτης 12/2022)».
 3. Έγκριση των παραδοτέων της υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Βιάννου».
 4. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης (κλητήριο θέσπισμα αριθ. βιβ. κλήσεων 4291/2023).
 5. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης (κλητήριο θέσπισμα αριθ. βιβ. κλήσεων 72/2024).
 6. Λήψη νέας απόφασης για τον προέλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 του Δήμου Βιάννου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού - Προμήθεια Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα - Φορτωτή» (αριθμ. διακήρυξης 5890 - 15/09/2023).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (374 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA