Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Print
ΠΡΟΣ:
1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2 ) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου
α) Μάρθας β) Μιλλιαράδων γ) Αμιρών δ) Άνω Βιάννου ε) Αγίου Βασιλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο
2. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
3. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 31η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για την 1η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας.
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθας - Μιλλιαράδων ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (Ασφαλτικά - Τεχνικά)».
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθας - Μιλλιαράδων ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (Ασφαλτικά - Τεχνικά)».
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών».
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Βελτίωση Οδών εντός Οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών».
 6. Έγκριση των παραδοτέων της υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Βιάννου».
 7. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου».
 8. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Υφιστάμενου Αγροτικού Δρόμου Δήμου Βιάννου (Οδοστρωσία - Ασφαλτικά)».
 9. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 11. Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εισήγησης.
 12. Ορισμός Δικηγόρου για την σύνταξη εισήγησης.
 13. Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Βιάννου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (372 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA