Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
α) Καλαμίου β) Εμπάρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 22η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018 και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Βιάννου».
 2. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βιάννου 2023».
 3. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με «Συντήρηση - Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων».
 4. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων».
 5. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μεσών».
 6. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση Συστήματος Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων».
 7. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με Σύστημα Εντολών Πληρωμής ΔΙΑΣ».
 8. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ Καλαμίου».
 9. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Υποστήριξη Προετοιμασίας και Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΕΠ Κρήτη 2021-2027».
 10. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Υποστήριξη Εργαλείων Πληροφορικής (ΖΟΟΜ 2023)».
 11. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Βιάννου».
 12. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Σιδηροκατασκευές για Αντλιοστάσια και Δεξαμενές».
 13. Αποδοχή επιχορήγησης για την ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπή για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της πίστωσης.
 14. Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑΕ με τίτλο «Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού για Παροχή Νερού».
 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση Δικτύου WI-FI Δήμου Βιάννου».
 16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την ενίσχυση της πίστωσης για «Λοιπά Τέλη».
 17. Παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη, ένδικων μέσων ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την αγωγή ΓΑΚ:15418, ΕΑΚ: 304/2023, κατά της Κοινότητας Εμπάρου.
 18. Παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων για την αγωγή της «ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Γ.- ΨΑΡΑΚΗ Α. ΟΕ» με Αριθ. καταχ. ΑΓ29/19-4-2022 κατά του Δήμου Βιάννου.
 19. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2023».

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (267 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA