Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print
ΠΡΟΣ:

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:

Αγίου Βασιλείου
Άνω Βιάννου
Μάρθας
Μιλλιαράδων
Συκολόγου

Σας  προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 23 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 13/08/2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα  Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

2.Έγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα  Προτεραιότητας: 23.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών-στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών»

3. Έγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας: 23.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών-στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών»

4.Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ - ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)»

5.Έγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Βιάννου» στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τίτλο α) Υποδομές παροχής νερού, β) Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ) Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού και δ) Μονάδες αφαλάτωσης, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης  για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Βιάννου 2022» - Ανάκληση της 64/2022 και της 117/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δρόμου Τερτσών»

8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ταχογράφου των δύο νέων απορριμματοφόρων

9.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ταχογράφου του οχήματος ΚΗΗ 8433

10.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για την αντιμετώπιση τελών αδείας κυκλοφορίας των δύο νέων απορριμματοφόρων

11.Ορισμός συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά οικοπέδου στην θέση «Άνω Κανάλι» της Κοινότητας Άνω Βιάννου,  ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μπιτσακάκη

12.Ορισμός συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά οικοπέδου στην θέση «Κάτω Κανάλι» της Κοινότητας Άνω Βιάννου,  ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μπιτσακάκη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (383 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA