Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Συμπληρωματική Πρόσληψη Ενός Ατόμου με Σύμβαση ΙΔΟΧ
Συμπληρωματική Πρόσληψη Ενός Ατόμου με Σύμβαση ΙΔΟΧ PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος κος Μπαριτάκης Παύλος

Έχοντας υπ' όψη:

  1. Την απόφαση αριθ. 10/2024 του Δ.Σ. (από 01.01.2024 Δημοτικής Επιτροπής) σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
  3. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου. 41 του Ν. 4325/2015, την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 43 του Ν. 5043/23.
  4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21,
  5. Την υπ' αριθ. 727/22.01.2024 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Δήμου.
  6. Την με αριθ. 1151/06.02.2024 Ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την γνωστοποίηση των θέσεων.
  7. Την με αριθ. 1727/04.03.2024 Συμπληρωματική Ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
  8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος
Ειδικότητα -
παρεχόμενες
εργασίες
Χρονικό
διάστημα
απασχόλησης
1 ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες

 

Ο Δήμαρχος


Μπαριτάκης Παύλος

 

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (886 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA