Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόταση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Πρόταση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 PDF Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Βιάννου κατέθεσε Πρόταση

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

Για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο:

«Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Βιάννου».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.733.600,60 € (με ΦΠΑ)

ο Δήμος Βιάννου συνεκτιμώντας τα πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία των υποδομών άρδευσης αξιολογεί ως άμεση προτεραιότητα την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των υποδομών του Δήμου Βιάννου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να προβεί στη κατάθεση της παραπάνω Πρότασης , η οποία αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης των υποδομών άρδευσης του Δήμου Βιάννου, στην εγκατάσταση και λειτουργία φιλικότερου προς το περιβάλλον εξοπλισμού με μικρότερες ενεργειακές καταναλώσεις, με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υποδομών άρδευσης για την βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού στον αγρότη / καλλιεργητή, καθώς επίσης την εγκατάσταση ενός υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων και ποιότητας του αρδευτικού νερού με ταυτόχρονη ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης στους ωφελούμενους αγρότες και τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό.

Η εν λόγω Πρόταση αφορά (12) παρεμβάσεις στις παρακάτω Γεωτρήσεις

1 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΧΟΝΔΡΟΥ
2 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΚΑΛΑΡΑ - ΚΟΡΝΙΑ – ΠΕΥΚΟΣ( 2 αντλιοστάσια)
3 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΝΕΚΛΗΣΙΑ - ΚΑΛΑΜΙΟΥ
4 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΒΑΣ - ΑΜΙΡΩΝ
5 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΨΑΧΕΙΛΙ - ΚΟΦΙΝΑΣ
6 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΥΓΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(2 αντλιοστάσια)
7 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΚΙΣΑΡΟΜΟΥΡΙ – ΑΜΙΡΑ(2 αντλιοστάσια)
8 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΟΒΥΖΙ
9 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΚΟΣ – ΓΩΝΙΑ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται

1.η εγκατάσταση νέας γενιάς εξοπλισμού υψηλότερης απόδοσης και χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης της ενέργειας, 2.παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων και δεικτών και βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου.

3.Συμπληρωματικά, στο δίκτυο προστίθεται εξοπλισμός τηλεμετρίας - τηλεδιαχείρισης του συστήματος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Υποέργου περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
1. Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕΑ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει - Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία
2.Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Άρδευσης κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA