Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020 – 2021 για τη Χορήγηση Δυο (2) Υποτροφιών Με Διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020 – 2021 για τη Χορήγηση Δυο (2) Υποτροφιών Με Διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα PDF Εκτύπωση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος έχοντας υπ' όψη :

α) τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος, Π.Δ. από 19-9-1988 ΦΕΚ 724/4-10-1988 τεύχος Β',

β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013,

γ) το Κ.Δ. 18/23-8-1941,

δ) το 0017653/18-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και ε) την 3/1/14-7-2Ο2Ο Απόφαση του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του Ιδρύματος, με γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
 2. Ηλικία μέχρι τριάντα έξι (36) ετών.
 3. Καταγωγή είτε μητρική) από : α) την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, β) την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και γ) την πόλη του Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου.
 4. Εισόδημα ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα υποψηφίου, ποσό είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000€), προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος (μη συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου). Ως εισόδημα νοείται το φορολογημένο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

 

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός στο μάθημα της έκθεσης. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχόν όταν λάβει βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). H κατάταξη και ανακήρυξη γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία και επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, μεταξύ ίσων προτιμούνται οι συγγενείς των διαθετών.

 

Ο διαγωνισμός στο μάθημα της έκθεσης θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8) από επιτροπή που θα ορισθεί από την ανωτέρω Δ/νση και εξουσιοδοτείται να καθορίσει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μετά την παραλαβή των αποσταλέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο καταστάσεων των

 • Οι υποψήφιοι οφείλουν με την έναρξη κάθε εξαμήνου να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής τους από τη Γραμματεία της εκάστοτε σχολής που φοιτούν και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους αναλυτική βαθμολογία (για την διευκόλυνση των υποτρόφων μπορούν να αποστέλλουν τα παραπάνω έγγραφα στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )
 • Η υποτροφία διακόπτεται για παραβίαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και όταν δεν τηρούνται οι όροι επιλογής των υποτρόφων και του Κ. Δ/τος 18/23-8-1941. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας ουδέν δικαίωμα αποζημίωσης γεννάται καθώς και σε περίπτωση μείωσης της ορισθείσας υποτροφίας.
 • Οι υπότροφοι υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των κανονικών τους σπουδών. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων χορήγησης υποτροφίας διακόπτεται η υποτροφία και ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία.

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διακόπτεται αν:

 • Η επίδοση των υποτρόφων άνευ αιτίας δεν είναι ικανοποιητική.
 • Οι υπότροφοι διακόψουν άνευ αιτίας τις σπουδές του.
 • Οι υπότροφοι δεν προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής εξαμήνου και αναλυτική βαθμολογία.
 • Επέλθει δραστική μείωση των εσόδων του Ιδρύματος.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 164 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA