Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

 

 • Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
 • κ. Προέδρους Συμβουλίου Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
 1. Παπαδάκη Χριστόφορο του Στ. (Αγ. Βασιλείου)
 2. Ηλιάκη Εμμανουήλ του Ματθ. (Αμιρών)
 3. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γε (Άνω Βιάννου)
 4. Πετράκη Ιωάννη του Κων/νου (Αφρατίου)
 5. Πνευματικάκη Ιωάννη του Γεωργ (Βαχού)
 6. Περογιαννάκη Γεώργιο του Εμμ (Εμπάρου)
 7. Αποστολάκη Μαριάνθη του Χαρ (Καλαμίου)
 8. Μανδαλάκη Δημήτριο του Εμμ (Κ. Βιάννου)
 9. Συγγελάκη Αλέξανδρο του Χαραλ (Κ. Σύμης)
 10. Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργ (Κεφαλοβρυσίου)
 11. Μαργαριτάκη Κων/νο του Μιχαήλ (Μάρθας)
 12. Ψαράκη Ιωάννη του Εμμανουήλ (Μιλλιαράδων)
 13. Μανουσάκη Εμμαν. του Ευαγγ (Ξενιάκου)
 14. Προεστάκη Γλυκαιρία του Ιωάννη (Πεύκου)
 15. Φανουράκη Εμμανουήλ του Γ (Συκολόγου)
 16. Ψαρολογάκη Εμμ του Νικολάου (Χόνδρου)

 • Πρόεδροι Νομικών προσώπων του Δήμου

1. Ιωάννα Ψαράκη του Εμμανουήλ , Πρόεδρο Δ.Σ του «Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου»
2. Εμμανουήλ Αγαπουλάκη Πρόεδρο Δ.Σ της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
3. Εμμανουήλ Αγαπουλάκη Πρόεδρο Δ.Σ της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου
4. Ιωάννα Ψαράκη του Εμμανουήλ Πρόεδρο του Δ.Σ της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β'), σας καλούμε σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 08 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom ), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Οικονομικού έτους 2022.

Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο , και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων , σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β').

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (207 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA