Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου PDF Print
ΠΡΟΣ:
Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
1.ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 12.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
2.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
3.ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΗΤΑ 14.ΜΩΥΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣTΑΥΡΟΥ
4.ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15.ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5.ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6.ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 17.ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7.ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ 18. ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8.ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9.ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 20.ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10.ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21.ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11.ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ

Γ.- κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

1.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΣΤ (Αγ.Βασιλείου) 9. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΧΑΡΑΛ (Κ. Σύμης)
2.ΗΛΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ (Αμιρών) 10. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓ (Κεφαλοβρυσίου)
3.ΛΟΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ του ΓΕ (Άνω Βιάννου) 11.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ (Μάρθας)
4.ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αφρατίου) 12. ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜ (Μιλλιαράδων)
5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓ (Βαχού) 13. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. του ΕΥΑΓΓ (Ξενιάκου)
6.ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜ (Εμπάρου) 14. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΓΛΥΚΑΙΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Πεύκου)
7.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΧΑΡ (Καλαμίου) 15. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γ (Συκολόγου)
8. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΜΜ (Κ. Βιάννου) 16. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΕΜΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χόνδρου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
  2. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
  3. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 29η Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Καθορισμός των χώρων και μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση σε τρίτους (όμορους και μη) του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Βιάννου, για το έτος 2023 και μέχρι 31-12-2025
2 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης - επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έτος 2023
3 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μάρθας - Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 ( ασφαλτικά - τεχνικά)»
4 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης - Τακτοποιητικού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικού δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου»
5 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης - Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου»
6 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών»
7 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»
8 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μάρθας - Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 ( ασφαλτικά - τεχνικά)»
9 Έγκριση απολογισμού έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Βιάννου
10 Έγκριση Απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
11 Διαγραφή χρεών-διόρθωση Βεβαιωτικών Καταλόγων Ύδρευσης έτους 2021
12 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την «Αποκατάσταση Ζημιών από την πυρκαγιά της 13/08/2022 στο Δήμο Βιάννου»
13 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την δημιουργία κωδικών μισθοδοσίας
14 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για το έργο «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου»
15 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες καθαρισμού δύο Γεωτρήσεων»
16 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)»
17 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την «Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης Δήμου Βιάννου»
18 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 ως προς την αλλαγή τίτλου προμήθειας
19 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
20 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για το έργο «Διαμορφώσεις Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών σε κοινόχρηστους & Αθλητικούς Χώρους» 14ο ΥΠΟΕΡΓΟ «Συμπληρωματικές Εργασίες Αποπεράτωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β Δήμου Βιάννου»
21 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία προσωπικού προγράμματος Δ.ΥΠ.Α μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
22 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για την «Βελτίωση βατότητας αγροτικών και δημοτικών οδών Δήμου Βιάννου»
23 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και εγγραφή πίστωσης για το έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης οικισμών Δήμου Βιάννου -Αντικατάσταση δεξαμενών ύδρευσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (300 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA