Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου PDF Print

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την  υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την Ένταξή τους στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς και για την Πρόσβαση Παιδιών Σχολικής Ηλικίας, Εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία, σε Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης της Χρονικής Περιόδου 2022-2023».

 

Ημερομηνία ανάρτησης : Πέμπτη  2-2-2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο  ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ: κατεβάστε εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: κατεβάστε εδώ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: από 4/2/2023 έως 15/2/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ, Δημαρχείο Άνω Βιάννου, ΤΚ απευθύνοντάς την στο γραφείο του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου υπόψιν κας Ψαράκη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2895340170)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA