Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
  1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
  2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
  3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
  4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
  2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου

α) Αγίου Βασιλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
  2. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 22η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Υφιστάμενου Αγροτικού Δρόμου Δήμου Βιάννου (Οδοστρωσία - Ασφαλτικά)».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Δημοτική επιτροπή να λάβει απόφαση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και την κατακύρωση της εκτέλεσής του σύμφωνα με την 4301 / 04-12-2023 προειδοποιητική επιστολή της μονάδας δημόσιων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία θέτει την 01η Μαρτίου 2024 ως ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (547 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA