Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για τις Εκλογές στις 08.10.2023
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας για τις Εκλογές στις 08.10.2023 PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α').
  2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 26/2012 (Φ.Ε.Κ. 57/τ. Α΄15.03.2012) ¨Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών¨, όπως ισχύουν.
  3. To αριθμ. 74715/ΕΓΚ. 987/11.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ¨Εκλογικοί κατάλογοι, Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Δημοτικών και των Περιφερειακών Εκλογών της 08ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023¨.
  4. Την με αριθ. πρωτ.: 304425/ 15.09.2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου με θέμα: Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Δημοτικών και των Περιφερειακών Εκλογών της 08ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
  5. Την με αριθμ. 64436/31.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 482/τ. Β΄/01.08.2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ¨Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας¨.
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4804/2021 (Φ.Ε.Κ. 90/τ. Α΄/05.06.2021) ¨Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις¨.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους άνδρες και τις γυναίκες εκλογείς του Δήμου Βιάννου να προσέλθουν για ψηφοφορία την Κυριακή 08 Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να εκλέξουν Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί στις 08 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα (πρωινή) και θα λήξει την 19:00 ώρα (βραδινή).

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των Συνοικισμών και να δημοσιευτεί εφόσον είναι δυνατόν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟY

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας - Αρχείο pdf (142 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA