Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχέιο Βίαννου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021

2.Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

3.Έγκριση υπομνήματος για την ανάγκη άμεσης στελέχωσης των υπηρεσιών δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων

4.Τροποποίησης  απόφασης  υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βιάννου» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) μέχρι  30.09.2023,  έγκριση  προϋπολογισμού,  έγκριση σχεδίου ΑΥΙΜ,  (Απόφαση υλοποίησης  με  ίδια  μέσα),  και εξουσιοδότηση  υπολόγου  για  τη διαχείριση των λογαριασμών

5.Αποδοχή της ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022/12.04.2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β’): «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει»

6.Έκδοση Ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης απαγόρευσης των Πυρηνικών όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2021

7.Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022» (Α΄ κατανομή)

8.Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022» (συμπληρωματική κατανομή για κάλυψη δαπανών θέρμανσης)

9.Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022» (Β΄ κατανομή)

10.Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ»»

11.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά χώρου για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (Ψαρή Φοράδα Κοινότητας Καλαμίου)»

12.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2007)»

13.Τροποποίηση προϋπολογισμού και  εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση δημοτικών δρόμων Πεύκου»

14.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά & τηλετυπία για τέλη εσωτερικού»

15.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Μελέτη για το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ»

16.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για  την «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου» και δημιουργία κωδικών εξόδων υποέργων

17.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για την ενίσχυση και δημιουργία κωδικών για αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές προσωπικού

18.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εργασίες καθαρισμού-ανάπτυξης και δοκιμαστικής άντλησης σε γεωτρήσεις στις θέσεις Δάρτος και Δοριές κοινότητας Βαχού του Δήμου Βιάννου

19.Συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ-ΠΕΡΒΟΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (212 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA