Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

Πεύκου
Βαχού
Καλαμίου
Κάτω Σύμης
Συκολόγου
Εμπάρου
Αγίου Βασιλείου
Κεφαλοβρυσίου
Αμιρών
Μάρθας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος Β’), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής  η οποία θα πραγματοποιηθεί την 07η Ιουμίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης  για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Βιάννου 2022»

2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά χώρου για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (Ψαρή Φοράδα Κοινότητας Καλαμίου)»

3.Έγκριση Οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2021

4.Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΑΡΤΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)»

5.Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας: 5.3 «Προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος»

6.Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΡΤΣΩΝ» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα  Προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια»

7.Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

8.Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ – ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ –ΚΡΕΒΒΑΤΑ - ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

9.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου  έως οικισμό Κόρνια  του Δήμου Βιάννου»

10.Παροχή Υπηρεσιών Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Οργάνωση – Ολοκληρωμένη λειτουργία –εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου Βιάννου).

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (210 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA