Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη) PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α / Γ.Π.οικ. 27683 / 29.04.2021 (ΦΕΚ 1814 / 29.04.2021 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Ορισμός υδρονομέων άρδευσης
2.Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020
3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για «Υπηρεσίες Σύνταξης και
Προετοιμασίας Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ10, ΑΤ11 και ΑΤ12»
5. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου ποσού που αφορά Κάλυψη λειτουργικών
δαπανών έτους 2020 (Δ' Κατανοµή)
6. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου ποσού που αφορά Κάλυψη λειτουργικών
δαπανών έτους 2021 (Α' Κατανοµή)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (209 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA