Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 14ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 14ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 24/08/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 5.373 / 20-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
14 236 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Βιάννου 2018»
14 237 Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
14 238 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία- προμήθεια «Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2018-2019»
14 239 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Βιάννου 2018»
14 240 Έγκριση αποτελέσματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
14 241 Έγκριση αποτελέσματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»
14 242 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του Νηπιαγωγείου και του Λυκείου Άνω Βιάννου»
14 243 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μπομπούλη» της Τ.Κ Βαχού»
14 244 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Έργα διαχείρισης λυμάτων Δήμου Βιάννου»
14 245 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Μελέτη ύδρευσης περιοχής Ξεροκάμπου της Τ.Κ Βαχού Δήμου Βιάννου»
14 246 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «ΤΣΜΕΔΕ Εργοδοτικές εισφορές για ειδικό συνεργάτη Δημάρχου»
14 247 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά χώρου για διαπλάτυνση δρόμου στην πλατεία Αμιρών»
14 248 Αποδοχή δωρεάς μιας (01) στρατιωτικής χλαίνης για το Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου
14 249 Καθορισµός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των γραφείων της Τ.Κ Καλαμίου
14 250 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας Λεωφορείου (mini bus)», καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 713 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA