Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Kατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Kατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Σας  π ρ ο σ κ α λ ώ σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 , για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023 για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου για το Διδακτικό Έτος  2023 – 2024 .

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία θα αποφασίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2023 για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου για το Διδακτικό Έτος  2023 – 2024 , καθότι η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί η απόφαση είναι η 15-09-2022.
Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (197 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA