Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ:
1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
 2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
 3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
 4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
 2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. κ.κ Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου με την παράκληση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους για την πρόσκληση αυτή
 3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 26η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση -Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2024».
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών - υπηρεσιών Δήμου Βιάννου 2024.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Δημοτική επιτροπή να λάβει απόφαση για την έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για την «Συντήρηση -Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2024» επειδή ξεκινάει σύντομα η αρδευτική περίοδος και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τυχόν ζημιές στα Η/Μ των γεωτρήσεων και επίσης θα πρέπει να συγκροτηθεί και η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου για το 2024, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προμηθειών -υπηρεσιών μετά και την έγκριση του φετινού προϋπολογισμού. Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (199 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA