Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1 . Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

α) Άνω Βιάννου β) Αγίου Βασιλείου γ) Μάρθας δ) Κάτω Σύμης ε) Πεύκου στ) Κεφαλοβρυσίου ζ) Αμιρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 27η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018 και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2161.
 2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού.
 3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9892.
 4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9893.
 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την σύνδεση με ΔΕΗ γεώτρησης Αφρατίου στην Τ.Κ. Άνω Βιάννου.
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για την ενίσχυση κωδικών για αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές προσωπικού.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για «Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών», «Εισφορές Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ», «Απόδοση Κρατήσεων Υπέρ Ελληνικού Δημοσίου», «Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών», «Εισφορές Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ», «Κρατήσεις Υπέρ Ελληνικού Δημοσίου».
 8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Λοιπές Παροχές Ένδυσης Προσωπικού 2023» και την εγγραφή πίστωσης.
 9. Ανάκληση της 108 / 2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)».
 10. Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Μάρθας και Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Κάτω Σύμης - Πεύκου - Αγίου Βασιλείου - Κεφαλοβρυσίου - Κρεββατά - Αμιρών Δήμου Βιάννου» στο τμήμα αυτής που αφορά τις υποδομές διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Κάτω Σύμης - Πεύκου - Αγίου Βασιλείου - Κεφαλοβρυσίου - Κρεββατά.
 11. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Νέα Αρδευτική Γεώτρηση στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Βιάννου».
 12. Ανάκληση της 110/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Βιάννου - Αντικατάσταση Δεξαμενών Ύδρευσης».
 13. Τροποποίηση της 80 / 2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2023-2024» και την κατακύρωση του τμήματος Δ΄ (προμήθεια λιπαντικών).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (204 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA