Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Εκ νέου εισήγηση στην Οικονομική επιτροπή για την διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 - Ανάκληση της 71 / 2023 όμοιας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια ημιφορτηγού 4Χ4».
  3. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη εισήγησης.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει αποφάσεις με τις οποίες:
1ον: Να εισηγηθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο την διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και ανάκληση της 71 / 2023 όμοιας απόφασής της μετά τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
2ον: Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια ημιφορτηγού 4Χ4» που πρέπει να γίνει άμεσα και
3ον: Να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να συντάξει εισήγηση για νομική εκπροσώπηση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου ενώπιον δικαστηρίου.
Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (198 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA