Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 13η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων».
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης για «Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία e-ΕΦΚΑ Κοινότητας Ξενιάκου».
  3. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την αγωγή ΓΑΚ:15418, ΕΑΚ: 304 / 2023, κατά της Κοινότητας Εμπάρου, από τον Δ* Β* κάτοικο Αθηνών.
  4. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την αγωγή της «ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ Γ.- ΨΑΡΑΚΗ Α. ΟΕ» με αριθ. καταχ. ΑΓ 29 / 19-4-2022 κατά του Δήμου Βιάννου.
  5. Ανάκληση της 107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου».
  6. Ακύρωση των 69/2023 και 112/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Βιάννου (οδοστρωσία - ασφαλτικά)».
  7. Ανάκληση των 184/2022, 40 & 109 / 2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου υποέργο: Έργα μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει αποφάσεις με τις οποίες:
1ον: Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πιστώσεων που επείγουν καθότι το Οικονομικό έτος βαίνει προς το τέλος του
2ον: Να ληφθούν αποφάσεις για την συμβιβαστική επίλυση διαφορών για αγωγές κατά του Δήμου επειδή έχουν τεθεί προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν και
3ον: Να γίνουν διορθώσεις στις διακηρύξεις τριών έργων που είχαν αποφασιστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις επειδή δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο η εκτέλεσή τους. Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (206 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA