Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις PDF Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που αφορούν τις προμήθειες:
20210902_113333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τ.Κ. ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων Ενενήντα Τριών χιλιάδων Ευρώ (€693.000,00) + ΦΠΑ 24%.και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και την λειτουργία της για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεύχη δημοπράτησης, τις ισχύουσες Τ.Π. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από ιδίους πόρους του Δήμου Βιάννου.

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ-ΠΕΡΒΟΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Ενενήντα Οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€198.000,00)+ ΦΠΑ 24% και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού, καθώς και την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεύχη δημοπράτησης τις ισχύουσες Τ.Π. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Φιλόδημος Ι και από ιδίους πόρους του Δήμου Βιάννου.
Με την κατασκευή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων των παραπάνω περιοχών, ο Δήμος Βιάννου στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες να είναι οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, αφού απαιτούν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό.

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (443 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA