Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ:

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:

α) Μάρθας  
β) Κάτω Σύμης
γ) Πεύκου  
δ) Αγίου Βασιλείου    
ε) Κεφαλοβρυσίου  
στ) Αμιρών  
ζ) Άνω Βιάννου 
η) Εμπάρου


Σας  προσκαλώ σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω της εφαρμογής zoom) την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ - ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ–ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

2.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ)»

3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»

4.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»

5.Έγκριση της μελέτης, έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου υποέργο: Έργα μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Αμιρών και Μάρθας Δήμου Βιάννου»

6.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»

7.Ακύρωση της 155/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και Πρόσκληση της Εταιρείας "ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.", προκειμένου να τεκμηριώσει την έκπτωση της Προσφοράς της με αριθμό 258663, για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &    ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 190625)

8.Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης – Διαγραφή χρεών

9.Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης – Διαγραφή χρεών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (208 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA