Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 78 του
Ν.4954/2022, σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω της εφαρμογής zoom) την 09η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές (Γενικά & Ειδικά τακτικά επιδόματα)»

2.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου με τηλεσκοπικό γερανό, ανατρεπόμενη καρότσα και εργαλειοφόρο για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων»

3.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΦΚΑ-Ι.Κ.Α» & για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ -  Ι.Κ.Α»

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εκτυπώσεις τοπογραφικών, σχεδίων κ.λ.π»

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Ασκούμενοι σπουδαστές των ΤΕΙ»

6.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: 1ο υποέργο: Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Βιάννου (Οδοστρωσία–Ασφαλτικά)» και 2ο υποέργο: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»

7.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Πάγιο τέλος για Ελληνικό Κτηματολόγιο»

8.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων»

9.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια κουρτινών»

10.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Επιστροφή εν γένει χρημάτων»

11.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για το  έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

12.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση–Τεχνική υποστήριξη κοινόχρηστου δικτυακού εξοπλισμού Δήμου»

13.Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Σύνδεση με ΔΕΗ γεώτρησης  Αφρατίου στην Τ.Κ. Άνω Βιάννου»

14.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης»

15.Διόρθωση της 60/2022 απόφασης του Δ.Σ. περί «Προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Βιάννου» και  «Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης για το σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων»

16. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 (Γ΄ κατανομή)»

17.Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης 2022

18.Καθορισμός θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Βιάννου

Σημειώνεται ότι όσοι συμμετάσχουν στη συνεδρίαση δια ζώσης θα πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο Βιάννου στην Άνω Βιάννο.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (208 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA