Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την ανάθεση του έργου Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – 2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών» Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (56.62 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (738.26 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (171.00 KB)