Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Μάρθας» Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (55.74 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (830.90 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.50 KB)