Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Επέκταση δικτύου άρδευσης της Τ.Κ. Χόνδρου" Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (326.70 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (510.71 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.50 KB)