Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την "Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αμιρών (Δημοτικό Σχολείο) " Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (56.24 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (798.33 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.00 KB)