Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την "Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Άνω Βιάννου" Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (56.59 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (655,28 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (178.50 KB)