Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βιάννου (ΔΗ.Κ.Ε.Β) Print

Ανακοίνωση -Αρχείο pdf (455.43 KB)
Έντυπο ΑΣΕΠ - Αρχείο pdf (98,64 KB)