Επαναδιακήρυξη Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση -Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2016-2017» Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (119.82 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (251.69 KB)
Ειδική Συγγραφή - Αρχείο pdf (150.39 KB)
Γενική Συγγραφή - Αρχείο pdf (112.39 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (165.77 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (114.53 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (116.98 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (91.54 KB)