Επαναδιακήρυξη Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων για το έτος 2016 Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (93.30 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (251.69 KB)
Γενική Συγγραφή - Αρχείο pdf (96.15 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (565.39 KB)
Ενιαίος Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (64.40 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (70.00 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (109.65 KB)

Προυπολογισμός Α/θμιας Σχολιικής Επιτροπής -Αρχείο pdf (44.82 KB)
Προυπολογισμός Β/θμιας Σχολιικής Επιτροπής - Αρχείο pdf (78,91 KB)
Προυπολογισμός ΔΗΚΕΒ - Αρχείο pdf (43,95 KB)
Προυπολογισμός Δήμου  - Αρχείο pdf (65,46 KB)
Προυπολογισμός Δημοτικού Οργανισμού - Αρχείο pdf (55.50 KB)