Επαναδιακήρυξη Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2016» Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (95.96 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (248.87 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (217.49 KB)