Συντήρηση Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (147,80 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (1,45 ΜB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (162,09KB)
Γενική Συγγραφή - Αρχείο pdf (135,08 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (565.39 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (84,93 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (210,32 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (565.39 KB)