Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών για Καθαρισμό Ρεμάτων του Δήμου Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (65.64 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (319.05 KB)