Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών για την Βελτίωση Υφιστάμενης Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Εμπάρου Δήμου Βιάννου και Συμπληρώσεις Υποδομών Εκμετάλλευσης του Αρδευτικού Νερού Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (100.05 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (521.81 KB)

Τεχνικές Προδιαγραφές -Αρχείο pdf (100.05 KB)
Μελέτη 1 - Αρχείο pdf (835.22KB)

Μελέτη2 - Αρχείο pdf (473.87KB)