Περίληψη Διακήρυξης Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Έργου "Έργα Βελτίωσης - Ανάδειξης Προβολής Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στα Αμιρά Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (128.59KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (501.98 KB)