Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών για την Ανάθεση του Έργου «Βελτίωση Υφιστάμενης Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου Δήμου Βιάννου και Συμπληρώσεις Υποδομών Εκμετάλλευσης του Αρδευτικού Νερού» Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (105.50 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (1.14 MB)