Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών Print

Για την παραλαβή τευχών από το site του Δήμου, παρακαλούμε να συμπληρώνετε απαραιτήτως τους κάτωθι πίνακες και να τους στέλνετε ηλεκτρονικά στη δ/νση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (128.41KB)
NEW Διακήρυξη - Αρχείο pdf (2.95 ΜB)
ΠαραλαβήΤευχών- Αρχείο pdf (79,.24KB)