Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (71.58KB)
Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας - Αρχείο pdf (211.59 ΚB)