Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εργασιών Print

 

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (53.28KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (979.23 ΚB)
Τιμολόγιο-Προμέτρηση- Αρχείο pdf (97.14KB)
Προυπολογισμός- Αρχείο pdf (59.96KB)