Διακήρυξη Αξιοποίησης και Ανάδειξης Περιβάλλοντος Χώρου Πρώιμης Βυζαντινής Εκκλησίας Αγίου Θεοδώρου Χόνδρου Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (81.20KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (1,31 MB)