Διακήρυξη Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού Αμιρά και Διαμόρφωση- Ανάδειξη Χώρου Εκτέλεσης στα Μελιανά Print

 

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (80,79 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (1,24 MB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (75.21ΚB)
Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (74.77ΚB)